logo firmy Perspektywa

Tel. 604 225 547 | 660 566 212


perspektywa@perspektywa.gda.pl
ul. Arkońska 29A | 80-387 Gdańsk

Aktualności


  1. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2021 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:
    • stawka miesięczna 2800 zł brutto (wobec 2600 zł brutto w 2020);
    • stawka godzinowa 18,30 zł brutto (wobec 17 zł brutto w 2020);
  2. Współczynnik do wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2021 wynosi 21.
  3. Począwszy od 1 stycznia 2021 roku płatnicy składek będą mieli obowiązek poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło podpisanej od 1 stycznia 2021 roku, jeżeli taka umowa zostanie zawarta z osobą, z którą płatnik lub zleceniodawca nie pozostaje w stosunku pracy. Należy to robić na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło), który trzeba składać w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  4. W 2021 r. odpisy na zfśs pozostają na takim samym poziomie jak w 2020 r.

Platforma szkoleniowa

Seminar

Serdecznie zapraszamy na naszą nowo otwartą platformę szkoleniową po adresem http://e-learning.perspektywa.gda.pl.