logo firmy Perspektywa

Tel. 604 225 547 | 660 566 212


perspektywa@perspektywa.gda.pl
ul. Arkońska 29A | 80-387 Gdańsk

Aktualności


 1. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:
  • stawka miesięczna 2600 zł brutto (wobec 2250 zł brutto w 2019);
  • stawka godzinowa 17 zł brutto (wobec 14,70 zł brutto w 2019);
 2. Zmiana zasad ustalania wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia do wynagrodzenia minimalnego nie będzie się wliczać:
  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  • dodatku stażowego.
 3. PPK w kolejnej grupie pracodawców:
  • od 1 stycznia 2020 roku w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników zaczną obowiązywać Pracownicze Plany Kapitałowe.
  • do 24 marca firmy w porozumieniu z załogą muszą wybrać instytucję finansową. Pierwsza wpłata musi zostać odprowadzona w terminie czerwiec-lipiec 2020.

Platforma szkoleniowa

Seminar

Serdecznie zapraszamy na naszą nowo otwartą platformę szkoleniową po adresem http://e-learning.perspektywa.gda.pl.