logo firmy Perspektywa

Tel. 604 225 547 | 660 566 212


perspektywa@perspektywa.gda.pl
ul. Arkońska 29A | 80-387 Gdańsk

Aktualności


 1. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:
  • stawka miesięczna 2250 zł brutto (wobec 2100 zł brutto w 2018);
  • stawka godzinowa 14,70 zł brutto (wobec 13,70 zł brutto w 2018);
 2. Zmiana zasad wypłacania wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia podstawową formą wypłaty wynagrodzenia jest przelew na konto. Jeżeli pracownik chce otrzymać wynagrodzenie gotówką musi złożyć do pracodawcy stosowne oświadczenie.
 3. Zmiana zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Od 1 stycznia 2019 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej. Wprowadza ono nowy podział akt osobowych (dochodzi część D) a także definiuje pojęcie dokumentacji pracowniczej, którą są:
  • dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy;
  • dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego;
  • karta wypłaconego wynagrodzenia za prac i innych świadczeń związanych z pracą;
  • karta ewidencji przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidulanej;
  Rozporządzenie oraz znowelizowane przepisy Kodeksu pracy umożliwiają też zmianę sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną. Zmianie ulega też okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej (nie tylko akt osobowych) – podstawowy czas przechowywania dokumentacji dla pracowników zatrudnianych od 1 stycznia 2019 wynosi 10 lat.

Platforma szkoleniowa

Seminar

Serdecznie zapraszamy na naszą nowo otwartą platformę szkoleniową po adresem http://e-learning.perspektywa.gda.pl.